Ratusz Staromiejski

Ratusz Staromiejski

Zbudowano go dla władz miasta w XV w. na miejscu drewnianego budynku z 1243 r, w którym mieściły się: izba ławników, sala sądowa, sala handlowa oraz karcer znajdujący się w piwnicach.

W roku 1570 był miejscem obrad Kongresu Pokojowego kończącego wojnę pomiędzy Szwecją i Danią. Zniszczony podczas II wojny światowej, odbudowany w roku 1968 na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie. Odrestaurowano m.in. gotyckie zdobienia ścian zewnętrznych, których zadaniem było podniesienie prestiżu rajców miejskich. Obecnie znajduje się tam Muzeum Historii Szczecina – oddział Muzeum Narodowego. W gotyckiej piwnicy mieściła się popularna restauracja "U Wyszaka". Ratusz wchodzi w skład międzynarodowej trasy turystycznej Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Wystawy Stałe:

  • Dzieje Szczecina - ekspozycja przybliża dzieje i kulturę Szczecina od czasów najdawniejszych do współczesności.
  • Szczecin jakiego już nie ma - wystawa poświęcona jest przedwojennemu Szczecinowi. Z tego okresu pochodzą prezentowane tu obrazy, grafiki, pocztówki, plakaty, gazety, a także sprzęty, narzędzia i ówczesne przedmioty codziennego użytku.
  • Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX w. - Ekspozycja ukazuje różnice i podobieństwa dwóch żyjących tu w XX wieku społeczeństw: przedwojennego - niemieckiego i powojennego - polskiego.

Wiedźma Czarna Jolka się po nim snuje!!!

Ratusz w 3D
Stary Ratusz (Muzeum Narodowe)
Stary Ratusz na stronach sedina.pl

Galeria